Voorwaarden

Duur sessies
Een gesprek duurt drie kwartier.

Tijdstip van bellen
U kunt mij ten alle tijden bellen op 06-31777737. Als ik niet opneem, spreek dan een boodschap in. Ik bel u dan zo snel mogelijk terug.

Afmelding bij verhindering
Afspraken moeten 24 uur van te voren afgezegd worden op een werkdag. Als U vergeet af te zeggen wordt €45,- in rekening gebracht.

Dossier
Uw dossier wordt volgens wettelijke voorschrift 20 jaar bewaard, tenzij U verzoekt om vernietiging. U mag uw dossier na behandeling ook meenemen, het is uw eigendom.

Vergoeding
Van tevoren wordt ingeschat of de klachten binnen de DBC’s (Behandel Diagnose Combinaties) vallen en of het zorgtraject kort, middel, intensief, chronisch of specialistisch is. Hiervoor gelden maximale tarieven. Zorgverzekeraars keren daarvan weer een percentage uit. Voor alle prestaties geldt geen eigen bijdrage meer, wel vallen alle behandelingen onder het eigen risico van €385,-. Met alle zorgverzekeraars heb ik contracten afgesloten en kan ik de declaraties direct bij de verzekeraar van de client indienen. Echter gelden wel omzetplafonds waardoor ik soms een behandeling moet doorverwijzen.

Beroepsgeheim
Er geldt een beroepsgeheim voor psychologen/psychotherapeuten. Indien uw bedrijfsarts informatie wenst, moet u daarvoor toestemming verlenen. Als ik een brief aan de bedrijfsarts stuur, wordt deze eerst van te voren met u besproken. Aan uw huisarts wordt aan het begin en einde van de behandeling een korte brief gestuurd, tenzij u daar bezwaar tegen heeft. Het kan zijn dat uw indicatiestelling voor een behandeltraject besproken wordt in een intervisie- of supervisie verband. Dit is altijd doelgericht en zo efficiënt mogelijk met collega's die allen geheimhoudingsplicht hebben.

Betrokkenheid van uw partner
U kunt altijd onaangekondigd uw partner of een ander persoon meenemen naar de sessie. Het is mogelijk dat de ander alleen meeluistert, de ander kan ook actief deelnemen aan het gesprek.

Klachtenprocedure
Eerstelijnspsycholoog of psychotherapeut is een wettelijk erkent beroep. Ik heb mij te houden aan regels en wetten en er is een tuchtrechtprocedure bij klachten. Mocht een klacht moeilijk bespreekbaar zijn kan ik u informatie geven. Deze is ook te vinden onder www.nvvp.nl en www.nip.nl.

Begin- en eindmetingen, evaluatie
Aan het begin en aan het eind van de behandeling vult u een vragenlijst met psychische klachten in op uw computer om te kijken of de behandeling geholpen heeft. Dit is een kwaliteitseis van verzekeringen. Daarnaast hebben u en ik een evaluatiegesprek over de behandeling.