Integratieve gesprekstherapie

In de gesprekstherapie worden de klachten besproken vanuit ieders eigen achtergrond. Het is belangrijk dat u zich op uw gemak en begrepen voelt, zodat alles open besproken kan worden. Meelal neem ik de lichaamstaal en de manier waarop iemand zijn situatie bespreek mee in het verhaal. Hierdoor komen de problemen vaak al anders te liggen. U gaat leren letten op concrete aandachtspunten of u gaat leren om bepaalde situaties anders aan te gaan. Door uzelf zo bespreekbaar te maken en uzelf te observeren leert u uzelf anders kennen en waarderen. Tussen de gesprekken door is men meestal bezig het besprokene eigen te maken of te onderzoeken. Het gesprek is de basis van waaruit ik werk. Soms vlecht ik de andere therapievormen er doorheen.