Tarieven en vergoedingen

Vanuit je basisverzekering heb je recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis en Gespecialiseerde GGZ. Je hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico.

Eigen risico

Vergoeding van hulp door een psycholoog in de Generalistische Basis of Gespecialiseerde GGZ valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat je eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in je basispakket zit wordt vergoed. In 2020 is het eigen risico minimaal € 385 per persoon. Het eigen risico betaal je aan jouw zorgverzekeraar.

Wat valt onder de basisverzekering

DSM V stoornissen, zoals angst- en stemmingsstoornissen, PTSS, somatoforme – (dat is een ander woord voor bepaalde psychosomatiek) en persoonlijkheidsstoornissen worden vergoed. Maar niet alles wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Zo vallen relatie- en seksuele problemen, aanpassingsstoornissen, burn-out en werkgerelateerde problematiek en een aantal andere stoornissen niet onder verzekerde GGZ-zorg. Je kunt ervoor kiezen die behandeling zelf te betalen. Mogelijk kan deze vergoed worden uit jouw eventuele aanvullende verzekering.

Vergoede zorg

Zorgverzekeraars zijn verplicht dat zij voldoende zorg inkopen voor hun verzekerden, maar kunnen wel zelf bepalen met welke zorgverleners en onder welke voorwaarden zij een contract afsluiten met de zorgverlener. Ik heb contracten met alle gebruikelijke verzekeraars zoals Achmea, Menzis, CZ, VGZ , Multizorg en DWS. De verzekeraar betaalt verzekerde zorg rechtstreeks aan mij na afloop van het traject. Voor het eigen risico stuurt de verzekeraar een rekening naar jou.

De generalistische basis GGZ kent vier zorgzwaarteproducten: kort (5 sessies), middel (8 sessies), intensief (12 sessies) en chronisch. Om gebruik te maken van de generalistische basis GGZ, is een verwijzing nodig van de huisarts, jeugdarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Dat is een voorwaarde voor vergoeding vanuit het basispakket van de zorgverzekering.

Gespecialiseerde GGZ betreft complexe zorg die niet binnen de producten van de generalistische basis GGZ kan worden gegeven en waarvoor gespecialiseerde inzet nodig is. De betaling in de gespecialiseerde ggz wordt geregeld via Diagnose Behandeling Combinaties ( DBC's). Een DBC loopt maximaal 1 jaar. Na of tijdens dit jaar wordt de DBC afgesloten en indien nodig vervolgd. Aan het einde van de behandeling wordt de DBC gesloten.

Zorgaanbieders met een contract dienen de declaraties van hun behandelingen rechtstreeks in bij de zorgverzekeraar van de patiënt. Dit is het geval bij naturapolissen. In de polisvoorwaarden van de zorgverzekering staat beschreven wat de hoogte van de vergoeding is en voor welke zorgverlener de patiënt een vergoeding tegemoet kan zien.

Keuzevrijheid patiënten

Een patiënt wordt doorverwezen door een huisarts naar de generalistische basis GGZ of gespecialiseerde GGZ. De huisarts kan een behandelaar adviseren. De patiënt blijft vrij om zelf te kiezen voor een behandelaar binnen de keten van GGZ. Dat kan dus ook een andere behandelaar zijn dan degene die de huisarts adviseert.