Werkwijze

Visie:
Door vervelende levensgebeurtenissen of door oplopende druk kunnen mensen uit het lood geslagen worden. Men kan hierdoor somberheid, angsten of problemen met zelfvertrouwen ontwikkelen. Een psycholoog kan dan helpen om het emotionele evenwicht te herstellen en de draad van uw leven weer op te pakken door middel van gesprekstherapie. Door zijn beroepsgeheim en het gegeven dat hij geen direct betrokkene is (zoals familie en vrienden dat vaak wel zijn), kunt u in een open en vertrouwelijke sfeer over uw problemen praten en eraan werken. Belangrijk vind ik een tijdige start van hulp, professionaliteit, privacy en openheid in het contact met cliënten.

Verwijzing:
De huisarts (evt. arboarts) i.s.m. de POH ggz kunnen verwijzen naar de generalistische basis GGZ ( 4 tot 11 gesprekken) of de gespecialiseerd GGZ ( tot 1 jaar met de mogelijkheid tot verlenging). Hierbij maakt de huisarts/POH ggz zoveel mogelijk gebruik van objectieve criteria waarbij er een vermoeden van een DSM5 stoornis moet zijn. Verder wordt er gekeken naar de ernst, complexiteit, het risico en het beloop van de klachten.  

Intake:
Ik werk samen met de verschillende huisartsen, de POH GGZ en de verschillende disciplines op het gezondheidscentrum. Als U zelf graag wilt dat er overlegd wordt met anderen stel ik dat zeer op prijs als U dat aangeeft. Na aanmelding per telefoon, e-mail of via de site, wordt u uitgenodigd voor een eerste gesprek. Meestal is er één (eventueel een tweede) gesprek nodig om samen met u duidelijk te krijgen wat er aan de hand is. Daarin zal ik u vragen stellen over uw huidige situatie en uw voorgeschiedenis. Als de ‘klik’ er voldoende is, zal ik een behandelvoorstel doen waarin we overeen komen wat het doel van de behandeling en de wijze waarop we dit zullen trachten te bereiken met elkaar doornemen. Dit stuur ik U via een beveiligde mail door. Er vindt meestal een voor- en nameting van de klachten plaats. Dit betekent dat U bij aanvang en bij afsluiting een korte vragenlijst dient in te vullen die ik U digitaal toestuur. Regelmatig zullen wij tussentijds evalueren of wij op het goede spoor zitten.

Therapiemethoden:
Ik bied gesprekstherapie aan vanuit verschillende therapiescholen: cognitieve gedragstherapie, kortdurende inzichtgevende therapie, systeemtherapie, EMDR, of sensorimotor therapie. Dit alles is afhankelijk van wat het beste bij u past, waarbij het streven is naar kortdurende therapie. Wanneer u steeds tegen dezelfde problemen aanloopt in leven, werk en relaties, dan kan een langer durende behandeling of psychotherapie nodig zijn. Psychotherapie vraagt van u de bereidheid om stil te staan bij uw gedrag, uw gedachten en gevoelens in het heden, en indien nodig ook in het verleden. Psychotherapie is een proces, dat gepaard gaat met ups en downs en met hard werken. Soms zult U zich slechter voelen, of het idee hebt dat u niet verder komt.. Maar uiteindelijk moet u er beter van worden.

Hoe te handelen bij crisis?
Neem in geval van crisis buiten kantooruren of gedurende vakanties, contact op met je huisarts of de huisartsenpost.
Ben je in levensgevaar? Bel dan 112.
Ben je niet in levensgevaar maar heb je wel acute hulp nodig? Bel dan 0900-0113.

Waarnemingregeling:
Clienten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakanties en ziekte terecht bij mijn collega's M.A. Borghouts (hetfoort@hotmsil.com) of J. S.T. Visser (joycevisser@hetnet)

Mijn motto is hierbij: “Zo kort als het kan, maar zo lang als nodig is.”