EMDR

U heeft een schokkende of levensbedreigende gebeurtenis meegemaakt. Dit kan een blijvend negatief impact op uw leven hebben. Het lukt u vaak niet om deze ervaringen op eigen kracht te verwerken, waardoor de verwerking stokt en herhalingen in de vorm van herinneringen, herbelevingen, allerlei angsten en nachtmerries blijven voortduren.
Een kortdurende behandeling met EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) kan de vastgelopen verwerking van deze traumatische ervaringen weer op gang helpen. Tijdens de behandeling wordt u gevraagd zich op specifieke nare beelden te concentreren en de betekenis die deze beelden nu nog voor u hebben. In combinatie met een afleidende stimulus, bijvoorbeeld met de ogen de vingers van de therapeut volgen, wordt het verwerkingsproces in gang gezet. De nare gebeurtenis zal zijn kracht en daarmee zijn invloed op het huidige leven verliezen.