Relatietherapie

Een relatie is een diep verbond tussen twee mensen. Soms ligt er een probleem bij één van deze mensen en vaak ligt er een probleem bij de manier waarop zij met elkaar omgaan. Het lukt vaak niet om elkaar te vinden niet in woorden, niet lichamelijk en niet in ruzies.
Tijdens de gesprekken gaan we dieper in op ieders achtergrond en de ervaren tekorten en de daaruit voortkomende diepere behoeften naar de ander. Door elkaar daar beter in te begrijpen ontstaat er weer een hechtere band en kunnen we elkaar weer beter aanvullen. Ik begeleid u weer naar de diepere verbondenheid die jullie ooit eerder gedeeld hebben. We leren de vaste patronen herkennen en veranderen waardoor we ons meer begrepen voelen. Zo leren we ons weer kwetsbaarder en directer naar elkaar te uiten en worden we weer vrijer (hechter) in de omgang met elkaar.